O naszej akcji

W 2018 roku przypada setna rocznica otrzymania przez św. Ojca Pio z Pietrelciny stygmatów – znaków męki Pana Jezusa – które nosił przez 50 lat swego życia. Jest to również rok, w którym obchodzimy pięćdziesiątą rocznicę jego śmierci. W Dziele Pomocy św. Ojca Pio codziennie doświadczamy tego, że wydarzające się tu dobro jest zasługą wstawiennictwa wielkiego Patrona tego miejsca. Dlatego pragniemy włączyć się w obchody Roku Ojca Pio poprzez kampanię społeczną NIESTYGMATYCY.

Nazwa kampanii nawiązuje do pojęcia stygmatyzacji społecznej, gdzie stygmat rozumiany jest jako piętno zniekształcające nasze patrzenie na drugiego człowieka. Główne hasło kampanii – „Zobacz we mnie kogoś więcej niż tylko bezdomnego” – ma skłonić odbiorców do refleksji nad stygmatyzowaniem osób bezdomnych, które często utrudnia im powrót do samodzielnego życia w społeczeństwie.

Na stronie internetowej poświęconej kampanii – www.niestygmatycy.pl – przez cały rok publikowane będą świadectwa osób bezdomnych związanych z Dziełem Pomocy św. Ojca Pio, obrazujące, że za określeniem „bezdomny” kryje się ktoś więcej niż stereotypowy „lump”, „kloszard”, czy „menel”. Osoby bezdomne to ludzie z pasjami i wartościami. Celem kampanii oprócz uwrażliwienia otoczenia na problem stygmatyzacji osób bez domu jest także zachęcenie jej odbiorców do udziału w „zmazywaniu stygmatów” – każdy bowiem jest zaproszony do przesyłania osobistego świadectwa spotkania z osobą wykluczoną, przemiany myślenia o drugim człowieku, odkryć z tym związanych. Wybrane świadectwa przesłane za pośrednictwem specjalnego formularza na stronie www.niestygmatycy.pl będą opublikowane, a ich autorzy zostaną zaproszeni na listopadową konferencję tematyczną w Krakowie poświęconą problematyce stygmatyzacji osób bezdomnych.

Ponadto w ramach kampanii NIESTYGMATYCY:
  • Wydana została książeczka „12 dobrych spojrzeń” – zachęcająca do poznania historii 12 osób bezdomnych i wsparcia działalności Dzieła Pomocy św. Ojca Pio. Zobacz więcej...
  • Z okazji Dnia Ludzi Bezdomnych - 14 kwietnia - przygotowana została wystawa „Zobacz we mnie kogoś więcej niż tylko bezdomnego”. Jej celem jest uwrażliwienie społeczeństwa na problem, jakim jest stereotypowe postrzeganie osób bezdomnych. Zobacz wystawę...
  • Przygotowany został konspekt dla młodzieży do przeprowadzenia lekcji wychowawczej, katechezy lub spotkania formacyjnego. Celem lekcji jest zwiększenie świadomości uczniów na temat przeżywanego Roku Ojca Pio oraz problemu, jakim jest stygmatyzacja osób bezdomnych. Pobierz konspekt...
  • Podsumowaniem kampanii była konferencja tematyczna zatytułowana "Stygmaty współczesności" poświęcona problemowi stygmatyzacji społecznej między innymi osób bezdomnych. Odbyła się ona 17 listopada 2018 roku w Krakowie. Zobacz więcej...

Więcej informacji:
  • br. Tomasz Duszyc OFMCap
    e-mail: tomasz.duszyc@dzielopomocy.pl, tel. +48 571 244 694
  • Małgorzata Kokot
    e
-mail: malgorzata.kokot@dzielopomocy.pl, tel. +48 728 983 158

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio to kapucyńska organizacja powstała w 2004 r. w Krakowie. W dwóch prowadzonych przez Dzieło Centrach Pomocy osoby bezdomne i zagrożone bezdomnością mogą otrzymać wsparcie doraźne – umyć się, wyprać odzież, zjeść ciepły posiłek, uzyskać pomoc lekarską – jak i wsparcie specjalistyczne pracowników socjalnych, doradców zawodowych, psychoterapeutów. Dzieło prowadzi także mieszkania wspierane i chronione, które kilkudziesięciu osobom bezdomnym, w tym całym rodzinom, pomagają na nowo odkrywać dom. Obecnie Dzieło towarzyszy ponad 2000 osobom bez domu.