O naszej akcji

Kampania społeczna NIESTYGMATYCY została zainaugurowana w 2018 roku, w którym obchodziliśmy setną rocznicę otrzymania przez św. Ojca Pio z Pietrelciny stygmatów – znaków męki Pana Jezusa – które nosił przez 50 lat swego życia. W Dziele Pomocy św. Ojca Pio codziennie doświadczamy tego, że wydarzające się tu dobro jest zasługą wstawiennictwa wielkiego Patrona tego miejsca. Kampania NIESTYGMATYCY zrodziła się z naszego pragnienia świętowania jubileuszowego Roku Ojca Pio i towarzyszy nam dalej. Chcemy przez nią dzielić się wartością spotkania z drugim człowiekiem bez stereotypów i uprzedzeń.

Nazwa kampanii nawiązuje do pojęcia stygmatyzacji społecznej, gdzie stygmat rozumiany jest jako piętno zniekształcające nasze patrzenie na drugiego człowieka. Główne hasło kampanii – „Zobacz we mnie kogoś więcej niż tylko bezdomnego” – ma skłonić odbiorców do refleksji nad stygmatyzowaniem osób bezdomnych, które często utrudnia im powrót do samodzielnego życia w społeczeństwie.

Na stronie internetowej poświęconej kampanii – www.niestygmatycy.pl – publikowane są świadectwa osób bezdomnych związanych z Dziełem Pomocy św. Ojca Pio, obrazujące, że za określeniem „bezdomny” kryje się ktoś więcej niż stereotypowy „lump”, „kloszard”, czy „menel”. Osoby bezdomne to ludzie z pasjami i wartościami. Celem kampanii oprócz uwrażliwienia otoczenia na problem stygmatyzacji osób bez domu jest także zachęcenie jej odbiorców do udziału w „zmazywaniu stygmatów” – każdy bowiem jest zaproszony do przesyłania osobistego świadectwa spotkania z osobą wykluczoną, przemiany myślenia o drugim człowieku, odkryć z tym związanych. Wybrane świadectwa przesłane za pośrednictwem specjalnego formularza są następnie publikowane na stronie internetowej kampanii.

Ponadto w ramach kampanii NIESTYGMATYCY:
  • Wydana została książeczka „12 dobrych spojrzeń” – zachęcająca do poznania historii 12 osób bezdomnych i wsparcia działalności Dzieła Pomocy św. Ojca Pio. Zobacz więcej...
  • Z okazji Dnia Ludzi Bezdomnych - 14 kwietnia 2018 roku - przygotowana została wystawa „Zobacz we mnie kogoś więcej niż tylko bezdomnego”. Jej celem jest uwrażliwienie społeczeństwa na problem, jakim jest stereotypowe postrzeganie osób bezdomnych. Zobacz wystawę...
  • Przygotowany został konspekt dla młodzieży do przeprowadzenia lekcji wychowawczej, katechezy lub spotkania formacyjnego. Celem lekcji jest zwiększenie świadomości uczniów na temat problemu, jakim jest stygmatyzacja osób bezdomnych. Pobierz konspekt...
  • Zorganizowana została konferencja tematyczna zatytułowana "Stygmaty współczesności" poświęcona problemowi stygmatyzacji społecznej między innymi osób bezdomnych. Odbyła się ona 17 listopada 2018 roku w Krakowie. Zobacz więcej...

Więcej informacji:
  • br. Tomasz Duszyc OFMCap
    e-mail: tomasz.duszyc@dzielopomocy.pl, tel. +48 571 244 694
  • Małgorzata Kokot
    e
-mail: malgorzata.kokot@dzielopomocy.pl, tel. +48 728 983 158

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio to kapucyńska organizacja powstała w 2004 r. w Krakowie. W dwóch prowadzonych przez Dzieło Centrach Pomocy osoby bezdomne i zagrożone bezdomnością mogą otrzymać wsparcie doraźne – umyć się, wyprać odzież, zjeść ciepły posiłek, uzyskać pomoc lekarską – jak i wsparcie specjalistyczne pracowników socjalnych, doradców zawodowych, psychoterapeutów. Dzieło prowadzi także mieszkania wspierane i chronione, które kilkudziesięciu osobom bezdomnym, w tym całym rodzinom, pomagają na nowo odkrywać dom. Obecnie Dzieło towarzyszy ponad 2000 osobom bez domu.